OSVĚDČENÍ ČNB

o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Společnost Pelikán & Partners s.r.o., provozovatel platformy BUSINESS RAISE, je držitelem osvědčení o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu vedeného Českou národní bankou.