PROJEKTY (ČASTÉ DOTAZY)

www.businessraise.cz

Kdo může být vystavitelem projektu, resp. kampaně?

Projekty mohou vystavovat kapitálové společnosti (tedy s.r.o. a a.s.), pokud se jedná o zahraniční společnost (osobu), je třeba, aby v ČR kapitálovou společnost založila. 
Vystavitelem může být i OSVČ, ovšem zde je opět požadována transformace na kapitálovou společnost. Potřebujete-li pomoc se založením s.r.o., popřípadě s transformací, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám s tím pomůžeme.

Je Equity Crowdfunding vhodný pouze pro projekty ve fázi startupu? 

Ne! Equity crowdfunding je rovněž velice vhodný k financování rozvoje již existujících projektů.

Jak přidám svůj projekt?

Provedete vyplnění formuláře se základními údaji o Vašem projektu (kontaktní údaje, stručný popis projektu atd.) a my Vás budeme obratem kontaktovat ke sjednání dalšího postupu. Rovněž nás můžete kontaktovat emailem nebo telefonicky. Podrobnější informace o tom, jak probíhá vystavení projektu, naleznete v sekci "Přidat projekt".

Jaké další služby mi můžete nabídnout?

Můžeme Vám rovněž poskytnout kompletní firemní a právní poradenství (včetně případné přípravy podnikatelského plánu). Dále Vám např. můžeme založit s.r.o. "na klíč". Kompletní nabídku našich služeb naleznete na www.businessplace.cz

Jakou výši investice mám pro svůj projekt požadovat?

Minimální částka je stanovena na 200 000 Kč, maximum není stanoveno. Částka by však měla korespondovat s rozsahem a nákladností projektu. Nejste-li si jistí, kolik požadovat, rádi Vám poskytneme nezávaznou konzultaci.

Jak velký podíl ve firmě mám investorům nabídnout?

Výše podílu závisí na požadované částce a na ukazatelích a specifikách projektu. Obecně se však má za to, že se nabízí menšinový podíl (tedy max. 49%, často to však bývá výrazně nižší hodnota). 

Jak dlouho mohou lidé investovat do mého projektu?

Konkrétní délka kampaně je pro každý projekt sjednána individuálně. Nejčastěji je však nastavena na 60-120 dní.

Co se stane, pokud se požadovanou částku nepodaří vybrat? 

Pokud se nepodaří požadovanou částku vybrat, budou veškeré dosud vybrané prostředky navráceny zpět investorům. V tomto případě neúčtujeme žádné provize ani poplatky.

Co se stane, pokud se požadovaná částka vybere ještě před koncem kampaně?

V tomto případě se můžete rozhodnout, zda kampaň předčasně ukončit nebo pokračovat v dalším přijímání investic (tzv. overfunding). Možnost a maximální výše overfundingu však musí být v projektu uvedena již při jeho zveřejnění na platformě. Rovněž musíte být schopni prokázat, jak budou tyto dodatečné finanční prostředky využity.

Jak velkou provizi si BUSINESS RAISE účtuje?

Provize se standardně pohybuje ve výši 5-7 % z vybrané částky úspěšných kampaní. Pokud se požadovanou částku nepodaří vybrat, provizi neplatíte. Přesná částka případné provize Vám bude sdělena před podepsáním smlouvy.

Mohu v projektu po jeho zveřejnění provádět změny?

V projektu je možné po jeho zveřejnění provádět pouze dílčí úpravy. Především se tak jedná o doplnění aktuálních a rozšiřujících informací, novinek, obrázků, promo materiálů atd. Nelze však provádět zásadnější změny jako jsou změny v podnikatelském plánu a dalších podkladech, měnit požadovanou částku či nabízený podíl apod.

Mohu svůj projekt po vystavení zrušit?

Ano, z vážných důvodů lze projekt zrušit. V tomto případě Vám však může být naúčtován poplatek ve stejné výši, jako kdyby kampaň úspěšně proběhla a byla nám vyplacena provize.