OBECNÉ DOTAZY

ohledně Equity Crowdfundingu a www.businessraise.cz

Co je to Equity Crowdfunding a proč ho využívat?

Equity crowdfunding nabízí nový a inovativní způsob investování do zajímavých projektů.

Na jedné straně umožňuje firmám získat potřebný kapitál pro jejich rozvoj a růst, na straně druhé dává široké veřejnosti (z anglického crowd = dav) možnost investovat do zajímavých projektů, které jim budou generovat podíly na zisku. 

Co nabízí www.businessraise.cz?

BUSINESS RAISE je platforma, která firmám umožňuje zveřejnit jejich projekty a získat finanční kapitál, investorům umožňuje investovat menší (obvykle minimálně 1000 Kč) i větší částky do těchto zajímavých projektů, pomoci jim tím v realizaci a hlavně zhodnotit svoji investici a možnost získat podíl ve firmě a tím i podíl na zisku.

Jak funguje Equity Crowdfunding?

Základní princip fungování equity crowdfundingu je následující:

  • firma poskytne potřebné podklady pro daný projekt (informace o projektu, podnikatelský plán a další potřebné podklady) 
  • je určena výše investice, kterou firma požaduje, a procentuální podíl ve společnosti, který firma přenechá svým crowdfundingovým investorům
  • projekt je vystaven na crowdfundingové platformě a je vymezen časový horizont (v našem případě obvykle 60-90 dní), po který mohou investoři do projektu investovat
  • v případě vybrání požadované částky obdrží společnost požadované finance a investoři jsou firmou zapsáni do obchodního rejstříku jako společníci
  • rovněž je možné, že firma v rámci projektu nabídne např. konvertibilní dluhopisy, kdy se může investor sám rozhodnout, zda bude chtít v den splatnosti vyplatit jistinu a nebo ji smění za podíl ve firmě
  • v případě, že se po dobu kampaně nepodaří požadovanou částku vybrat, jsou veškeré investice vráceny v plné výši zpět investorům
  • v případě, že se podaří požadovanou částku vybrat ještě před konečným datem, může se zadavatel kampaně rozhodnout, zda chce cílovou částku navýšit a v kampani pokračovat (zda a o kolik procent může být požadovaná částka na přání zadavatele "převybrána" musí být uvedeno v zadání kampaně při jejím zveřejnění investorům)