DLUHOPISY (ČASTÉ DOTAZY)

www.businessraise.cz

Jak funguje inzerce dluhopisů na www.businessraise.cz?

Podrobnější popis, jak si můžete zakoupit dluhopisy, je uveden v sekci EMITENTY NABÍZENÉ DLUHOPISY, kde naleznete seznam dluhopsů, které se jejich emitenti rozhodli inzerovat na naší platformě. Následné uzavření smlouvy probíhá přímo s emitentem.

Společnost Pelikán & Partners s.r.o., provozovatel platformy businessraise.cz, není emitentem nabízených dluhopisů ani poskytovatelem investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ani provozovatelem vypořádacího systému dle § 82 a násl. tohoto zákona. V souvislosti s investičními nástroji společnost provádí pouze inzertní činnost.

Je vhodná emise dluhopisů pro moji firmu?

Před rozhodnutím o emisi korporátních dluhopisů je samozřejmě třeba zvážit celou řadu faktorů. Pokud chcete zjistit více informací o emisi dluhopisů, můžete si přečíst náš článek ze sekce novinky a blog. Rovněž Vám nabízíme nezávaznou konzultaci.

Chtěl bych pro svoji firmu vydat dluhopisy, jak mi můžete pomoci?

Krom odborného poradenství Vám můžeme rovněž nabídnout zpracování administrativy spojené s vydáním a následnou správou korporátních dluhopisů Vaší společnosti. Jedná se především o pomoc s nastavením parametrů emise dluhopisů, vytvoření emisních podmínek či prospektu a zastupování při jeho schvalování na ČNB, grafický návrh a tisk dluhopisů, vedení seznamu vlastníků, výpočet úroků a přípravu podkladů pro jejich výplatu a zdanění apod.

Veškerá taková spolupráce (krom běžného poradenství) probíhá na základě příkazní smlouvy, ve které specifikujete, jakými úkony v rámci přípravy emise dluhopisů nás pověřujete.

Níže naleznete orientační ceník administrativních služeb spojených s emisí a správou korporátních dluhopisů.

Kompletní příprava vydaní dluhopisů do 1 mil. EUR

počítá se z nominální hodnoty emise, minimálně však 30 000,- Kč

0,30 - 1,00 %

Kompletní příprava vydání dluhopisů nad 1 mil. EUR pro veřejnou nabídku bez prospektu pro ČNB

od 50 000 Kč

Kompletní příprava vydání dluhopisů pro veřejnou nabídku se schválením prospektu ČNB

od 300 000 Kč

Správa emise

správa seznamu vlastníků, výpočet aktuální ceny, výpočet úroků, zdanění úroků a evidence pro FÚ, příprava výplaty úroků atd.

690 Kč / hodina

K uvedeným cenám bude připočtena DPH v zákonné výši.

Kompletní příprava vydání dluhopisů standardně zahrnuje: vytvoření emisních podmínek, přípravu smlouvy o úpisu dluhopisů, přípravu předávacích protokolů, vytvoření vzoru seznamu vlastníků dluhopisů, vzory rozhodnutí jednatele aj.