Dluhopis PIVOVAR VENUŠE 20/10,00

Detail nabídky dluhopisu

Dluhopis PIVOVAR VENUŠE 20/10,00: Detail nabídky dluhopisu / Investoři / Dotazy a kontakt na emitenta

Emitentem a provozovatelem Pivovaru Venuše Havířov je společnost PM Pivovar s.r.o. (IČO: 01730029). Pivovar sídlící v havířovské městské části Podlesí vznikl v roce 2013 a pivo se začalo vařit a prodávat v roce 2014. 

Emitent vydává dluhopisy v celkové plánované jmenovité hodnotě 700 000 korun českých. Získané prostředky budou použity k navýšení kapacity pivovaru a k modernizaci výroby.

Minimální investice (jmenovitá hodnota 1 dluhopisu) je 1 000 Kč. Splatnost dluhopisu je 1.9.2020 a fixní úroková míra činí 10,00 % p.a. Výnos z dluhopisu je vyplácen čtvrtletně (v termínech dle čl. 15 emisních podmínek, které naleznete ke stažení níže).

Emitent se rovněž rozhodl nabídnout zajímavé bonusy k investicím již od 10 000 Kč.

AKTUALIZACE:
4.7.2017 - Dluhopisy byly dnes odeslány všem investorům

29.6.2017 - Jednatel společnosti PM Pivovar s.r.o. rozhodl o změně data emise dluhopisů na 1.7.2017. Úroky budou vypláceny vždy jednou za 3 měsíce, první výplata tak proběhne k 1.10.2017. Poslední výplata proběhne spolu se splacením jistiny k 1.9.2020, kdy v souladu s čl. 13 emisních podmínek bude vyplacen alikvotní úrokový výnos za 2 měsíce od předešlé výplaty úroků.  Dluhopisy budou jejich vlastníkům odeslány v souladu s emisními podmínkami nejpozději do 15 pracovních dnů od data emise na korespondenční adresu uvedenou ve smlouvě o úpisu dluhopisů.

28.6.2017 - Emise byla upsána v plné výši, všem investorům děkujeme.

Bonusy k investicím nabízené emitentem:

Investice ve výši 10 000 Kč a více: voucher na prohlídku pivovaru pro skupinku lidí + 10 točených piv Milver dle vlastního výběru a aktuální nabídky na čepu + občerstvení ve formě "pivovarského prkénka" (nají se až 4 osoby) 

Investice ve výši 30 000 Kč a více: voucher na prohlídku pivovaru pro skupinku lidí + 10 točených piv Milver dle vlastního výběru a aktuální nabídky na čepu + občerstvení ve formě "pivovarského prkénka" (nají se až 4 osoby) + 30litrový sud piva Milver dle vlastního výběru a aktuální nabídky

Investice ve výši 50 000 Kč a více: voucher na prohlídku pivovaru + raut pro 2 osoby s neomezenou konzumací z jídelního lístku, nealka a točeného piva Milver + unikátní zlaté pivo ORIGINAL CZECH GOLD LAGER (místo zlatého piva si může investor zvolit 30litrový sud piva Milver dle vlastního výběru a aktuální nabídky a zapůjčení výčepního zařízení s chlazením na 48 hodin)  

O pivovaru a cíli projektu

Jedná se o malý restaurační pivovar s varnou o kapacitě vaření 500 litrů. Součástí pivovaru jsou tři kusy CK tanků o kapacitě 1000 litrů každý, které slouží jako spilky. V případě nutnosti a nedostatku ležáckých tanků jsou používány také jako ležácké tanky.

"Začínali jsme s šesti kusy ležáckých tanků o objemu 1000 litrů každý. Tato celková kapacita byla z počátku postačující. Ještě v roce 2014 jsem dokoupil jeden 300 l ležácký tank na speciály", dodává Miloslav Prokop, majitel pivovaru.

V roce 2015 nechal p. Prokop pivovar vysvětit řádovým kaplanem Řádu Moravských rytířů, ve kterém je také členem, a pivovar od té doby nese jeho název i s používáním všech jeho erbů a názvů, což se děje se souhlasem velmistra řádu Alexandra IV., skotského krále.

Co se týče úspěchů pivovaru, v roce 2015 se umístila tamější 11° na velkém festivalu pivovarů v Padochově na 2. místě ze 60 pivovarů a v loňském roce toto umístění zopakovala tmavá 17° Porter.

Asi 30 % produkce pivovaru se spotřebuje přímo v pivovarské restauraci, zbylá produkce je nabízena odběratelům nejen v České republice, ale hlavně v sousedním Polsku.

Z důvodu neustále rostoucí poptávky se pivovar rozhodl rozšířit kapacitu a plánuje nechat vyrobit na míru 4 kusy ležáckých tanků o objemu po 850 litrech každý. Větší navýšení kapacity již bohužel v současné době není vzhledem k dispozicím prostor pivovaru možné (v budoucnu se uvažuje i o přestěhování do větších prostor).

Dále je plánován nákup nové automatické myčky s plničkou KEG sudů. Stávající ruční již přestává být dostačující a je energeticky velmi náročná.

V neposlední řadě je plánována modernizace ohřevu varny, a to přechod z parního ohřevu na glycerinový. Hlavním důvodem jsou úspora energie a rychlost náběhu na požadovanou teplotu.

Celková investice byla vyčíslena na 700 000 korun českých a emitent se rozhodl k pokrytí investice vydat korporátní dluhopisy.

Více informací o pivovaru a plánované investici si můžete přečíst v přiloženém plánu investice.

Podmínky čerpání bonusů:

  • nárok na bonus vzniká v momentě připsání úhrady emisního kurzu dluhopisů na platební účet
  • vouchery jsou přenosné a budou investororům zaslány na email do 10 pracovních dnů od připsání úhrady emisního kurzu na platební účet
  • vouchery je nutné uplatnit do 31.12.2017, voucher lze uplatnit pouze jedenkrát na základě unikátního kódu voucheru
  • prohlídku pivovaru, návštěvu restaurace, odběr sudu piva či zapůjčení chlazení je nutné rezervovat minimálně 1 týden předem
  • nárok na 10 točených piv a pivovarské prkénko či raut pro 2 osoby je nutné uplatnit jednorázově během návštěvy Restaurace Pivovar Venuše
  • přeprava sudu či zapůjčeného výčepního zařízení a s ní spojené náklady jsou plně v režii investora, resp. uplatnitele voucheru
  • výběr točených a sudových piv je určen aktuální nabídkou na čepu a aktuálním stavem skladu
  • při odběru sudu piva je nutné uhradit vratnou zálohu na sud ve výši 1 200 Kč, při zapůjčení výčepního zařízení pak vratnou zálohu ve výši 5 000 Kč. Zapůjčení výčepního zařízení je na max. 48 hodin, při překročení je účtováno zápůjčné dle aktuálního ceníku
  • odběr zlatého piva ORIGINAL CZECH GOLD LAGER je možný po domluvě formou osobního odběru v pivovaru či restauraci, případně bude emitentem zasláno poštou či přepravní společností na adresu investora na náklady emitenta, dodací lhůta zlatého piva může činit až 30 dní
  • voucher není možné proplatit v hotovosti ani jinak kompenzovat, provozovatel neručí za zneužití voucheru, resp. jeho unikátního kódu

Podrobné informace o emisi

Emitent: PM Pivovar s.r.o.
Název emise: Dluhopis PIVOVAR VENUŠE 20/10,00
Měna
Celkový plánovaný objem emise: 700 000 Kč
Datum emise: 1.9.2017, nebo dle rozhodnutí společnosti jakýkoliv dřívější den, který nastane poté, co bude upsána celková předpokládaná hodnota emise dluhopisů.
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 1 000 Kč
Úrok: 10,00 % p.a.
Výplata úroku: čtvrtletně
Termíny výplaty úroků: v termínech dle čl. 15 emisních podmínek
Emisní kurz ke dni emise: 100 % jmenovité hodnoty
Konec upisovacího období: 31.8.2017
Datum splatnosti: 1.9.2020
Forma dluhopisu: Cenný papír na řad
Podoba dluhopisu: Listinný cenný papír
Typ nabídky: Veřejná
Možnost předčasné splatnosti: Z uvážení emitenta, nejdříve k 1.9.2019
Dodatečné zajištění: Není
Převoditelnost dluhopisu: Bez omezení
Stav emise: Emise upsána
Dostupnost emisních podmínek: na www.businessraise.cz a v sídle emitenta
Emisní podmínky zveřejněny: 10.5.2017

Emisní podmínky Dluhopis PIVOVAR VENUŠE 20/10,00

Mám zájem o Dluhopisy PIVOVAR VENUŠE 20/10,00

Emise již byla upsána v plné výši a nelze tedy již dluhopisy objednat. Můžete se podívat na další nabízené dluhopisy v nabídce emitentů dluhopisů. Pokud chcete položit emitentovi dotaz, využijte, prosím, sekci Dotazy a kontakt na emitenta.

Společnost Pelikán & Partners s.r.o., provozovatel platformy businessraise.cz, není poskytovatelem investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ani provozovatelem vypořádacího systému dle § 82 a násl. tohoto zákona. Provozovatel platformy businessraise.cz není emitentem nabízených korporátních dluhopisů a rovněž není účastníkem případných smluvních vztahů mezi uživateli platformy a nenese jakoukoliv odpovědnost z uzavřených smluv mezi uživateli platformy. V souvislosti s investičními nástroji společnost provádí pouze inzertní činnost.