Dluhopis BENCH GROUP 21/5,65

Detail nabídky dluhopisu


Dluhopis je pětiletý, s datem splatnosti 1.9.2021, s fixním úrokem 5,65 % p.a., výplata úroků probíhá v pravidelných termínech dvakrát ročně. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 100 000 korun českých.

Podrobné informace o emisi

Emitent: Bench group s.r.o.
Název emise: Dluhopis BENCH GROUP 21/5,65
Měna
Celkový plánovaný objem emise: 27 000 000 Kč
Datum emise: 1.9.2016
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 100 000 Kč
Úrok: 5,65 % p.a.
Výplata úroku: 2x ročně
Termíny výplaty úroků: 1.3.2017, 1.9.2017, 1.3.2018, 1.9.2018, 1.3.2019, 1.9.2019, 1.3.2020, 1.9.2020, 1.3.2021, 1.9.2021
Emisní kurz: 100 % + AÚV
Konec upisovacího období: 31.8.2017
Datum splatnosti: 1.9.2021
Forma dluhopisu: Cenný papír na řad
Podoba dluhopisu: Listinný cenný papír
Typ nabídky: Veřejná
Zpětný odkup: Ano (z uvážení emitenta po 3 letech od data emise)
Dodatečné zajištění: Není
Převoditelnost dluhopisu: Omezená (se souhlasem emitenta, emitent má předkupní právo)
Stav emise: Úpis ukončen

Emisní podmínky Dluhopis BENCH GROUP 21/5,65

Období pro úpis této emise dluhopisů již skončilo.

Kontaktní formulář na emitenta

*) Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" dávám provozovateli portálu (společnosti Pelikán & Partners s.r.o.) a emitentovi dluhopisů Dluhopis BENCH GROUP 21/5,65 (společnosti Bench group s.r.o. ) dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního kontaktu, které mohou být použity za účelem mé identifikace a k následné komunikace (na základě mnou položených dotazů). Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

Společnost Pelikán & Partners s.r.o., provozovatel platformy businessraise.cz, není poskytovatelem investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ani provozovatelem vypořádacího systému dle § 82 a násl. tohoto zákona. Provozovatel platformy businessraise.cz není emitentem nabízených korporátních dluhopisů a rovněž není účastníkem případných smluvních vztahů mezi uživateli platformy a nenese jakoukoliv odpovědnost z uzavřených smluv mezi uživateli platformy. V souvislosti s investičními nástroji společnost provádí pouze inzertní činnost.