Dluhopis BUSINESS PLACE LONDON 22/6,50

Detail emise dluhopisů

Dluhopis BUSINESS PLACE LONDON 22/6,5:  Detail emise dluhopisů Dotazy a kontakt na emitenta

Emitent pod značkou BUSINESS PLACE nabízí svým klientům z řad menších a středních podnikatelů a firem své služby v oblasti komplexního firemního poradenství a podpory podnikání. Nabídka služeb je poměrně široká, od založení a správy s.r.o. či britské LTD a odštěpného závodu, přes firemní, daňové a právní poradenství, až po krizový management.

Hlavní činností je krizový management pro malé a střední společnosti, který děláme zcela odlišně od běžných poradenských společností, resp. děláme to stejně jako miliardáři. Jak? Do podniku, který se nachází v nějaké krizi, kapitálově vstoupíme, poskytneme kapitál, zkušené managery a po stabilizaci rozvíjíme. Po nějaké době, cca 3-6 let, nabídneme ozdravenou společnost zpět na trh. Nejčastěji si jí zpět kupují vlastníci nebo management.

Všem investorům děkujeme a těšíme se na další.

Výhodou těchto dluhopisů je, že společnost rozděluje ze zisku 20 % pro držitele dluhopisů. To znamená, že dostanete pravidelný úrok, a pokud se společnosti daří, i podíl na zisku.  

První výplata úroků z dluhopisů proběhla.

Druhá výplata úroků z dluhopisů proběhla.

Třetí výplata úroků z dluhopisů proběhla.

Čtvrtá výplata dluhopisů proběhla.

Podrobné informace o emisi

Emitent: BUSINESS PLACE LONDON LTD
Název emise: Dluhopis BUSINESS PLACE LONDON 22/6,50
Měna
Celkový plánovaný objem emise: 27 000 000 Kč
Datum emise: 1.1.2017
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 1 000 Kč
Úrok: 6,50 % p.a.
Výplata úroku: 4x ročně
Termíny výplaty úroků: 1.4.2017, 1.7.2017, 1.10.2017, 1.1.2018, 1.4.2018, 1.7.2018, 1.10.2018, 1.1.2019, 1.4.2019, 1.7.2019, 1.10.2019, 1.1.2020, 1.4.2020, 1.7.2020, 1.10.2020, 1.1.2021, 1.4.2021, 1.7.2021, 1.10.2021, 1.1.2022
Emisní kurz ke dni úpisu: 100 % + AÚV
Konec upisovacího období: 31.12.2019, s možností rozhodnutí o prodloužení
Datum splatnosti: 1.1.2022
Forma dluhopisu: Cenný papír na řad
Podoba dluhopisu: Listinný cenný papír
Typ nabídky: Veřejná
Možnost předčasné splatnosti: Z uvážení emitenta, nejdříve po 2 letech od data emise
Možnost vlastníka zažádat o zpětný odkup: Nejdříve po 2 letech od data emise, emitent nemusí vyhovět
Dodatečné zajištění: Není
Převoditelnost dluhopisu: Bez omezení
Stav emise: Úpis ukončen

Emisní podmínky Dluhopis BUSINESS PLACE LONDON 22/6,50

Úpis dluhopisů byl ukončen. Dluhopisy již nelze upsat.

Pokud chcete položit emitentovi dotaz, využijte, prosím, kontakt v sekci Dotazy a kontakt na emitenta.

Společnost Pelikán & Partners s.r.o., provozovatel platformy businessraise.cz, není poskytovatelem investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ani provozovatelem vypořádacího systému dle § 82 a násl. tohoto zákona. Provozovatel platformy businessraise.cz není emitentem nabízených korporátních dluhopisů a rovněž není účastníkem případných smluvních vztahů mezi uživateli platformy a nenese jakoukoliv odpovědnost z uzavřených smluv mezi uživateli platformy. V souvislosti s investičními nástroji společnost provádí pouze inzertní činnost.