Dluhopis YARIS 22/7,50

Detail nabídky dluhopisu


Emitent vydává tyto korporátní dluhopisy za účelem rozvoje své podnikatelské činnosti. Jedná se zejména o rozšíření svého úvěrového portfolia v oblasti středněbobých úvěrů zajištěných nemovitostmi. Splatnost dluhopisů je 5 let, úroková míra je 7,50 % p.a. a výplata výnosů probíhá jedenkrát měsíčně.


Údaje o emitentovi
Název subjektu: YARIS s.r.o.
IČO: 26015331
Sídlo: Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice
Kontakt: Kontaktní formulář 

Podrobné informace o emisi

Emitent: YARIS s.r.o. (IČO: 26015331)
Název emise: Dluhopis YARIS 22/7,50
Měna
Celkový plánovaný objem emise: 15 000 000 Kč
Datum emise: 25.3.2017
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 50 000 Kč
Úrok: 7,50 % p.a.
Výplata úroku: 1x měsíčně, vždy k 25. dni měsíce zpětně za uplynulé výnosové období, počínaje dnem 25.4.2017 a konče dnem 25.3.2020
Emisní kurz ke dni úpisu: 100 % + AÚV
Počátek lhůty pro úpis: 25.3.2017
Konec lhůty pro úpis: 31.12.2017, s možností prodloužení lhůty z rozhodnutí emitenta
Datum splatnosti: 25.3.2020
Forma dluhopisu: Cenný papír na řad
Podoba dluhopisu: Listinný cenný papír
Typ nabídky: Veřejná
Možnost předčasné splatnosti: ne
Dodatečné zajištění: Není
Převoditelnost dluhopisu: Bez omezení

Emisní podmínky Dluhopis YARIS 22/7,50

Objednávkový a kontaktní formulář na emitenta

Odesláním formuláře nevzniká závazná objednávka, ani nevzniká právní nárok na úpis dluhopisů.

Společnost Pelikán & Partners s.r.o., provozovatel platformy businessraise.cz, není poskytovatelem investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ani provozovatelem vypořádacího systému dle § 82 a násl. tohoto zákona. Provozovatel platformy businessraise.cz není emitentem nabízených korporátních dluhopisů a rovněž není účastníkem případných smluvních vztahů mezi uživateli platformy a nenese jakoukoliv odpovědnost z uzavřených smluv mezi uživateli platformy. V souvislosti s investičními nástroji společnost provádí pouze inzertní činnost.